trajectory.cat

ESPAI RECORREGUT

L’espai recorregut, el qual també es pot anomenar distància recorreguda, es defineix com la distància recorreguda sobre la trajectòria, és a dir, la longitud de la trajectòria.

L’espai recorregut es representa amb unitats de longitud i el seu valor només coincidirà amb el desplaçament en el cas que sigui un moviment rectilini on no canviï la direcció del mòbil. A més, el seu valor serà sempre positiu.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

0 Comentaris

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de