trajectory.cat

DESPLAÇAMENT

El desplaçament és el vector que defineix la alteració entre el punt principal i el final. El vector va des del punt de referència fins a la posició present.

El desplaçament només coincideix amb l’espai recorregut pel mòbil quan la trajectòria és una línia recta. 


EL SISTEMA DE REFERÈNCIA:  

Un sistema de referència és una agrupació de magnituds per poder mesurar la posició d’un objecte en el temps i en l’espai.

  • El primer element és el punt de referència. Es tracta d’un punt escollit arbitràriament, pertanyent a un objecte físic, a partir del qual es prenen totes les mesures.
  • El segon component són els eixos de coordenades. Els eixos de coordenades tenen com a origen el punt de referència, i es fan servir per determinar la direcció i el sentit del cos en moviment.
  • El tercer element és l’origen en el temps, un instant a partir del qual es calcula el temps.

Si un mòbil passa d’una posició inicial a una posició final , es diu que el mòbil s’ha desplaçat. Aquest desplaçament es defineix com a vector desplaçament , al vector que uneix la posició final.

Desplaçament = posició final – posició inicial

∆x = xf – x0

  • Si el desplaçament és igual a 0, significa que no s’ha produït desplaçament (tot i que es pot haver produït moviment).
  • Un valor positiu indica un desplaçament cap a la dreta, i un valor negatiu, un desplaçament cap a l’esquerra.

EXEMPLE:

Enunciat: Un passatger es mou des del seu seient situat a la part posterior fins a la part davantera de l’avió, calcula el seu desplaçament si :

x0 = 7m
xf = 2m 

Fórmula:

Apliquem la fórmula del desplaçament i substituïm la posició inicial i la final per les dades donades anteriorment. 

∆x = xf – x

Calculem:

∆x = 2 – 7 = -5m

R/ El seu desplaçament serà de -5m. És negatiu ja que el passatger es mou en direcció negativa de l’eix x del nostre sistema de coordenades.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

0 Comentaris

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de