trajectory.cat

la dinàmica

La dinàmica és la part de la mecànica que estudia i descriu l’evolució en el temps d’un sistema físic en relació a les causes que el produeixen (les forces) i l’estat de moviment.


CÀLCUL DE LA DINÀMICA

En mecànica clàssica i relativista, l’equació fonamental de la dinàmica és la segona llei de Newton, ja que estableix que les acceleracions que experimenta un cos són proporcionals a les forces que rep.

La segona llei de Newton també es pot expressar:

F=m·a 

Podeu consultar més informació sobre les lleis de Newton a: http://llnewton.cat/


EXEMPLE DE LA DINÀMICA

Conceptos fundamentales de la dinámica: masa y fuerza - Escuelapedia -  Recursos Educativos

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de