trajectory.cat

la velocitat i l’acceleració

VELOCITAT

La velocitat (v) és la mesura del canvi de mòdul i direcció de la posició d’un mòbil, és a dir, és una magnitud física vectorial ja que es necessiten el mòdul, la direcció i el sentit per definir-la.

  • Velocitat mitjana:
Fórmula per calcular la velocitat
  • Velocitat instantània: velocitat d’un mòbil en un moment determinat
Fórmula per calcular la velocitat instantània

El mòdul de la velocitat és la celeritat (rapidesa), es mesura, segons l’SI, en metres per segon (m/s).

Fórmula per calcular el mòdul de la velocitat

ACCELERACIÓ

L’acceleració descriu com canvia la velocitat d’un mòbil respecte el temps.

  • Acceleració mitjana: es calcula a partir de la següent equació.
en unitats del SI (m/s al quadrat)
  • Acceleració instantània: és el vector al qual tendeix el vector acceleració quan l’interval de temps s’apropa a 0.
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és 2_6ace1.gif
quan ∆t=0

Podeu consultar més informació sobre l’acceleració i velocitat a: http://accelerats.cat/

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de