trajectory.cat

INTRODUCCIÓ DEL MOVIMENT

El moviment és un canvi en la posició d’un cos al llarg del temps respecte a un sistema de referència. Quan interpretem el moviment, hem de partir de la identificació de l’observador, el qual escolleix un sistema de referència.

Què és un sistema de referència?

Un sistema de referència és el punt o conjunt de punts respecte dels quals descrivim el moviment d’un cos.

  • Podem classificar els sistemes de referència segons les dimensions del moviment, per exemple;

Moviment d’una dimensió

Moviment de dues dimensions

Moviment de tres dimensions

Un cop clars els conceptes de moviment i sistema de referència podem arriba a la conclusió de que el moviment és relatiu, ja que el sistema de referència en la majoria dels casos no és fix, és a dir, pot variar. En cas contrari parlariem de moviment absolut.

Exemple de moviments relatius:

1. Caminar per la coberta d'un vaixell que navega. 

Pel que fa a algú que es troba en terra ferma, el moviment és relatiu ja que si el vaixell es mou en un sentit a una velocitat concreta i la persona va en el sentit oposat i a la mateixa velocitat que el vaixell, des de la terra es pot dir que la persona no s'ha desplaçat. 

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de