trajectory.cat

INTRODUCCIÓ

La cinemàtica és una part fonamental de la física ja que és necessària per descriure el moviment de la matèria i per l’estudi de la trajectòria en funció al temps, sense importar el que ho va ocasionar.

D’altra banda, la dinàmica estudia el moviment dels cossos, l’origen i la seva predicció. Aquesta ho fa en relació a les forces i l’estat de moviment.

Per entendre i comprendre el moviment i les forces s’han de saber diversos conceptes bàsics explicats al llarg de la pàgina web.

pròxim Publicar

Deixar una resposta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de