trajectory.cat

què és la física?

La física és la ciència que estudia el funcionament de l’univers, des del moviment de la matèria per l’espai i el temps, fins l’energia i la força. La paraula física prové del greg physica, que significa “realitat” o “naturalesa”.

La física existeix per ajudar-nos a donar-li sentit a tot allò que ens envolta.


VIATGE EN EL TEMPS: FÍSICS IMPORTANTS

Puc calcular el moviment dels cossos celestes, però no la bogeria de la gent.

isaac newton (1643-1727)

La millor ciència no s’aprèn en els llibres; el savi més gran i millor mestre és la Natura.

galileo galilei (1564-1642)

Ningú realment pensava sobre la fissió abans del seu descobriment.

Lise Meitner (1878-1968)

Per a nosaltres els físics, creure en la separació entre el passat, present i futur només és una il·lusió, encara que una molt convincent.

albert einstein (1879-1955)

Les matemàtiques comencen a semblar-se cada vegada més a la resolució d’un trencaclosques.

La física també, però són trencaclosques creats per la natura, no per la ment de l’home.

Maria Göppert-Mayer (1906- 1972)

La intel·ligència és l’habilitat d’adaptar-se als canvis.

stephen hawking (1942-2018)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de